XC GRIČI 2016

 

razpis-xc-grici-2016                     LOGO sloxcup original                           kzs_logo

RAZPIS GRIČI XC 2016 INTERNATIONAL MTB RACE – 28.3.2016

Cilji prireditve
Promocija gorskega kolesarjenja predvsem olimpijskega krosa (XCO) v Sloveniji in na Goriškem.
Turistična promocija občine Šempeter – Vrtojba in Goriške pokrajine.
Spodbujanje mladih za številčnejše ukvarjanje z gorskim kolesarjenjem.
Spodbujanje zdravega načina življenja in druženja ljudi iz različnih držav (Slovenija, Italija, Avstrija, Hrvaška)
Spodbujanje spoznavanja Goriške kot kolesarsko-turistične destinacije in občine Šempeter- Vrtojba

Kategorizacija prireditve
Dirka se točkuje za slovenski pokal SloXcup 2016. Dirka bo prva v seriji tekem SLOXCUP (XCO), ki so v koledarju za
leto 2016. Prav zaradi termina pričakujemo veliko udeležbo tako slovenskih, kot tudi tujih tekmovalcev. Dirka je
priložnost za promocijo občine Šempeter-Vrtojba in Goriške pokrajine. Pričakujemo približno 200 tekmovalcev s
spremljevalnimi ekipami iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške. Dogodek bo medijsko pokrit. Predstavljen bo na
televiziji, kot tudi na internetnih in časopisnih straneh.

Prijave in informacije
REDPRIJAVE sprejemamo do PETKA 25.3.2016 do 24 ure. Prijave so možne tudi na dan tekmovanja.
Prijave so možne izključno preko spletne strani www.prijavim.se
STARTNINA in PLAČILO STARTNINE
0,00 EUR – U7, U9,U11, U13, U15, U17 in mladinke z licenco 2016
16,00 EUR – Vsi tekmovalci z licenco 2016 in brez licence v PRED-PRIJAVI
21,00 EUR – Prijava na dan tekmovanja
5,00 EUR – Hobi
10,00 EUR – Hobi – Prijava na dan tekmovanja

Vodstvo tekmovanja
Organizator: KOLESARSKO DRUŠTVO DEŠ FLEŠ, Ulica Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter pri Gorici
Vodja tekmovanja: Mitja Černe Telefon: +386 40 348 928 E-mail: desfles@gmail.com
Spletna stran: www.desfles.si

 

Razpisane kategorije
Na prireditvi lahko sodelujejo le tekmovalci z veljavnimi licencami registriranimi pri kolesarski zvezi posamezne
države pod okriljem UCI – ja. Tekmuje se v naslednjih kategorijah:
U7,U9, U11, U13, U15 Dečki
U7,U9, U11, U13, U15 Deklice
U17 Mlajši mladinci
U19 Starejši mladinci
U17 in U19 Mladinke (Združena kategorija)
Amaterji A (Letnik 1995 in starejši)
Hobi (Moški in Ženske nad 19 let)
Veterani (1,2,3)
Ženske (Združena ELITE, U23, AMATERKE, VETERANKE)
U23 Moški
Elite Moški
V kategoriji amaterjev tekmujejo vsi tekmovalci, ki v tekočem letu nimajo veljavne letne licence KZS za
kategorije U19, U23, članov ali veteranov. Za nastop na tekmovanju si morajo priskrbeti licenco. V kategoriji Hobi
lahko tekmujejo tekmovalci s člansko izkaznico Kolesarske zveze Slovenije (lila kartica), katero je mogoče
pridobiti na Kolesarski zvezi Slovenije in tudi v prijavni službi organizatorja na dan tekmovanja. Pri prijavi morajo
obvezno podpisati izjavo o odgovornosti.

Nagradni fond
Nagradni fond dirke GRIČI XC 2016: Po pravilniku KZS in praktične nagrade

Moški (Elite + U23 skupaj)
1. mesto: 160 EUR
2. mesto:120 EUR
3. mesto: 80 EUR
4. mesto: Praktična nagrada
5. mesto: Praktična nagrada

Ženske (Elite + U23)
1. mesto: 80 EUR
2. mesto: 50 EUR
3. mesto: 30 EUR
4. mesto: Praktična nagrada
5. mesto: Praktična nagrada

Starejši mladinci (U19)
1. mesto: 50 EUR
2. mesto: 30 EUR
3. mesto: 20 EUR
4. mesto: Praktična nagrada
5. mesto: Praktična nagrada

Ostale kategorije
Praktične nagrade do 5. mesta.
Podatki o progi
Start dirke je že kot tretje leto zapored pri transformatorski postaji na Opekarniški ulici v Vrtojbi. Dirka poteka v
krogu po vinorodnih gričih in gozdnih poteh ter makadamih. Krog je dolg 5400 m in ima 160 metrov višinske razlike.
Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno predvsem od stanja proge in vremenskih
pogojev.

TRASA PROGE:
Proga za najmlajše: 500m
KK (kratek krog) je dolg cca. 3 kilometre in ima 50m višinske razlike.
Proga je tehnično nezahtevna.
Razen manjši spust ozek in strm.
VK (veliki krog) je dolg 5,4km in ima 160m višinske razlike.
Proga je razgibana in tehnično srednje zahtevna.
Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno od stanja proge, vremenskih pogojev!
Konfiguracija terena: 5 % asfalt, 30 % gozdne poti, 20 % makadami, 45 % vinogradi
Razpored in časovnica XC Griči 2016 – 28.3.2016

casovnica_grici
– Nagradni sklad: Po pravilniku KZS in praktične nagrade
– V primeru slabih vremenskih razmer se lahko število krogov prilagodi na dan dirke.
– Prijave sprejemamo na spletni strani organizatorja z izpolnjenim prijavnim obrazcem do petka 25.3.2016 do 24ure.
Za prijave na dan tekmovanja je startnina 21,00€.
– Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi plačati za vse prijavljene tekmovalce, tudi za tiste, ki niso
prisotni ali ne bodo tekmovali.
– Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja ekipe ob predložitvi licenc za celotno ekipo. S
plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno odgovornost. (za
mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec). Prijavni obrazec je
objavljen na strani kluba.
– Ogrevanje po progi na dan prireditve po 9 uri je prepovedano in sankcionirano.
– Obvezna uporaba zaščitne čelade. Tekmuje se po pravilih UCI in določilih tekmovalnega pravilnika KZS-OKG
2016. Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik
do 15. min po objavi rezultatov ob plačilu kavcije.
– Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih je tekmovalec povzročil sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi!
– Prireditelj si pridružuje pravico do spremembe tega razpisa o čemer bo udeležence pravočasno obvestil. V
kategoriji Amaterjev tekmujejo vsi tekmovalci, ki v tekočem letu nimajo veljavne letne licence KZS za kategorije
U19, U23, Elite ali Masters. Za nastop na tekmovanju si morajo priskrbeti enodnevno licenco.